Fritidsverksamhet

Fritidsgruppen består av ca 16 barn i åldern 6-12 år. Platserna på fritids går i första hand till barn som gått på förskolan.

För de barn som har behov av barnomsorg innan skolan serveras frukost hos oss.

Bussen går direkt från Härnevi förskola till Fjärdhundraskolan, där fritidsbarnen går.

En förskollärare är ansvarig för fritids. Förskolläraren ansvarar för att fritids drivs mot målen i läroplan för fritidshem. När fritidsbarnen kommer med skolbussen på eftermiddagen äter vi mellanmål tillsammans. Efter mellanmål erbjuds barnen olika aktiviteter olika dagar som är kopplade till fritidshemmets läroplan. Det kan vara yoga, skogsutflykt, skapande, experimenterande, konstruerande, spela spel eller någon annan aktivitet som barnen önskar göra.

Vår fritidsverksamhet kan föräldrarna följa i vår blogg på Tyra appen där dokumenterar vi verksamheten och kopplar till läroplanen.