Här utforskar vi vardagen tillsammans

Välkommen till Härnevi Förskola.

Härnevi förskola är en förskola som ligger en mil utanför Enköping. Hos oss är det barnen som är i centrum och deras idéer är viktiga för hela vår verksamhet som bedrivs efter barnens förutsättningar, intressen och behov.

Viktigt för oss är att barnen känner trygghet, vi arbetar med små barngrupper och låter barnen vara delaktig i vår verksamhet.

Förskolan är miljöcertifierad och har Grön Flagg, vilket innebär att vi i vår pedagogik arbetar med läroplanen (Lpfö18) och jobbar med hållbar utveckling på olika sätt. Vi arbetar även utifrån barnkonventionen, mänskliga rättigheter för barn.