Grön flagg

Härnevi förskola är en miljöcertifierad förskola som har Grön Flagg. Grön Flagg är förutom en certifiering även ett verktyg för att involvera barn i hållbarhetsfrågor på ett roligt och lekfullt sätt redan i tidig ålder. På så vis blir det en naturlig del i deras vardag. Barnens inflytande är grunden när man jobbar med Grön Flagg då det är deras idéer man utgår ifrån i allt arbete.

I Grön Flagg arbetar man utifrån olika teman som alla har med hållbar utveckling att göra på olika sätt.
Läs gärna mer om Grön Flagg här.