Ge oss synpunkter

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Har ni synpunkter är vi tacksamma om vi får ta del av dessa då vi genom konstruktiv kritik kan utveckla vår pedagogiska verksamhet till att bli så bra det bara går.

Klagomålshantering hittar ni här!

harneviforskola@harneviforskola.se (förskolans e-mail)

johanna@harneviforskola.se (förskolechefens e-mail)