Verksamhet

Förskolan är styrd av riktlinjerna från läroplanen Lpfö98. Dessutom är den miljöcertifierad och har Grön Flagg. Personalen erbjuds och går på utbildningar som passar vår verksamhet för att hela tiden kunna tillgodose barnens och verksamhetens behov på bästa sätt.

Personalen ansvarar för en bra inomhusmiljö som inrättas efter barnens behov och intressen. Vi har bland annat en ateljé för skaparglädje, ett lekrum med ”läs-hörna” och en stor sal som vi kan använda på olika sätt utefter dagens agenda.
Vi har två stora, fina lekgårdar ute och alldeles i närheten ligger skogen som vi ofta besöker.

Härnevi Förskola är en ekonomisk förening och styrelsen består av en del av personalen, det innebär att styrelsen har ansvar för ekonomi, personal, städning och en del skötsel av fastigheten. Föräldrar till barn på Härnevi förskola är med på fixardagar som anordnas två gånger per år samt hjälper till med gräsklippning ca en gång per år.

I vår förskolegrupp har vi plats för ca 27 barn i åldrarna 1-5 år. Vi använder oss mycket av skapande, rörelse och musik samtidigt som utevistelse, skogen och leken har stort utrymme i verksamheten. Allt vi gör dokumenteras genom foton, teckningar och anteckningar.

Vi har förutom förskola, även fritidsverksamhet. Läs gärna mer under ”Fritidsverksamhet”.