Vad innebär föräldrakooperativ?

Härnevi förskola är ett föräldrakooperativ vilket betyder att det är vi föräldrar som driver förskolan genom styrelsen. Det är även styrelsen som har det ekonomiska ansvaret samt ansvar gentemot vår personal då det är vi som är deras arbetsgivare.

Man har som förälder mer ansvar på ett föräldrakooperativ än på en kommunal förskola och måste som medlem i föreningen (vilket är obligatoriskt) gå på 2 medlemsmöten och 1 årsmöte per år. Vi strävar efter att varje familj ska vara med i styrelsen någon gång under tiden de är med i föreningen. På så vis får man stor inblick i hur styrelsearbetet fungerar och vad som görs för att förskolan ska fungera.

På Härnevi arbetar man ett visst antal timmar per år beroende på hur gammal/gamla ens barn är,  i dagsläget  är det ca 50tim inklusive mötestid( 6 timmars mötestid  alltså 2 möten per år). Övriga timmarna fyller man upp genom att klippa gräs, medverka på våra två fixardagar (en på hösten och en på våren), sitta med i styrelsen och lite allt möjligt som behöver göras på förskolan. Till exempel kan någon hylla behöva skruvas upp, en grind lagas, utklädningskläder tvättas och julgardiner hängas upp etc.

Den pedagogiska verksamheten är det förskolechefen tillsammans med personalen som har hand om.

Föräldrakooperativ innebär inte bara ett större ansvar utan ger även större insyn i verksamheten och ditt barns vardag. Genom möjligheten att vara delaktig i det dagliga arbetet lär man känna de andra barnen och föräldrarna samt personalen bättre vilket skapar gemenskap som i sin tur skapar trygghet för våra barn.