Personal

På härnevi förskola arbetar i dagsläget 7 pedagoger (barnskötare och förskollärare) och en kokerska.