Personal

På Härnevi förskola arbetar i dagsläget 8 pedagoger (barnskötare och förskollärare) och en kokerska.