Styrelsen

Ordförande
Daniel Andersson
0171-410244
myggfritt(_at_)gmail.com

Sekreterare
Sofie Rosendahl
Sofie.rosendahl(_at_)hotmail.com

Kassör
Theresa Eriksson
tesse.eriksson(_at_)hotmail.com

Arbetsansvarig
Hulda Persdotter
hulda_persdotter(_at_)hotmail.com

Köansvarig
Helena Didrichsen
prickig_guldfisk(_at_)hotmail.com

Personalansvarig
Helena Lander
t_lene(_at_)hotmail.com

Förskolechef

Johanna Hjelm
0171-410244
Johanna(_at_)harneviforskola.se