Grön flagg

Härnevi förskola är en miljöcertifierad förskola som har Grön Flagg. Grön Flagg är förutom en certifiering även ett verktyg för att involvera barn och ungdomar i hållbarhetsfrågor på ett roligt och lekfullt sätt redan i tidig ålder. På så vis blir det en naturlig del i deras vardag. Barnens inflytande är grunden när man jobbar med Grön Flagg då det är deras idéer man utgår ifrån i allt arbete.

I Grön Flagg arbetar man utifrån sex olika teman som alla har med hälsa och hållbar utveckling att göra på olika sätt. Vi har till exempel precis arbetat med temat ”Livsstil och hälsa”.
Läs gärna mer om Grön Flagg här.