Avgifter och arbete

Hos oss är det inte riktigt samma avgifter som på kommunen då vi är en förening med egen ekonomi.

Månadsavgifterna (läsår 2016-2017):

1000 kr/mån för barn 1-2 år

800 kr/mån för barn 3-5 år

600 kr/mån för barn 6 år

200 kr/mån för barn 7 år och uppåt

Vi använder oss av kommunens maxtaxa vilket innebär att du aldrig betalar mer hos oss än på kommunen.

(Prisuppgifterna är uppdaterade 12/12 2016)

De kostnader som tillkommer är:

200 kr insats i ekonomisk förening (fås igen vid utträde).

200kr Årlig medlemsavgift

Antalet timmar som man som familj ska vara med och arbeta/hjälpa till per läsår är i dagsläget ca 50h inklusive mötestid. Antalet timmar varje familj har plikt att arbeta beror på barnens ålder där en familj med ett litet barn har fler timmar att arbeta och en familj med bara äldre barn har färre.

Läs gärna mer under ”Vad innebär föräldrakooperativ?”