Avgifter

Här är avgifterna för Härnevi förskola:

Månadsavgifterna (2019)

1000 kr/mån för barn 1-2 år

800 kr/mån för barn 3-5 år

600 kr/mån för barn 6 år

200 kr/mån för barn 7 – 8 år

100 kr/mån för barn 9 år och uppåt

Vi använder oss av kommunens maxtaxa.

Enligt de kommunala reglerna erbjuder Härnevi förskola plats till föräldralediga samt arbetslösa med 20 timmar / vecka. Schema för dessa tillhandahålls av förskolechef. Avgift utgår enligt normal taxa för barn mellan 1-3 år. Barn mellan 3–5 år har rätt till allmän förskola och går 15 timmar / veckan kostnadsfritt vid föräldraledighet eller arbetslöshet. Dessa barn följer skolans läsår, platsen omfattar inte skollov. Man kan välja att ha sitt barn (3–5 år) 20 timmar i veckan mot en reducerad avgift som meddelas av kassören.

(Prisuppgifterna är uppdaterade 1/1 2019)