Startsida

Välkommen till Härnevi Förskola Härnevi förskola är en förskola som ligger en mil utanför Enköping. Förskolan drivs som ett personalkooperativ. Förskolan är miljöcertifierad och har Grön Flagg, vilket innebär att vi i vår pedagogik förutom att följa läroplanen (Lpfö98) också jobbar med hållbar utveckling på olika sätt. Vi arbetar även utifrån barnkonventionen, mänskliga rättigheter för barn. Vi har även fritidsverksamhet här.  Hos oss är det barnen som är i centrum och deras idéer är viktiga för hela vår verksamhet som ska bedrivas efter barnens förutsättningar, intressen och behov. Vi driver stor del av verksamheten utomhus. Utomhuspedagogik är något vi tror gynnar alla barn. Naturen ligger nära och vi har flera olika skogsplatser att använda oss av. Vår förskolegård har en inbjudande miljö som vi använder oss av stora delar av dagen då vi inte är i skogen. Vi anser att mycket av det som kan göras inomhus även kan göras utomhus. Information och dokumentation till föräldrar sker vi Tyra appen. https://tyra-appen.se/

Ansök till oss

Från och med 1 oktober 2013 har vi gemensam kö med Enköpings kommun. Ni ansöker via kommunens e-tjänst på www.enkoping.se. Klicka här för att komma direkt till e-tjänsten. Har ni några frågor är ni välkomna att kontakta oss, telefon 0171-410244 eller på harneviforskola@harneviforskola.se

Ge oss synpunkter

Vi arbetar ständigt med att förbättra vår verksamhet. Har ni synpunkter är vi tacksamma om vi får ta del av dessa då vi genom konstruktiv kritik kan utveckla vår pedagogiska verksamhet till att bli så bra det bara går. harneviforskola@harneviforskola.se (förskolans e-mail) johanna@harneviforskola.se (förskolechefens e-mail)

Fritidsverksamhet

Fritidsgruppen består av ca 15 barn i åldern 6-10 år. Platserna på fritids går i första hand till barn som gått på förskolan. För de barn som har behov av barnomsorg innan skolan serveras frukost hos oss. Bussen går direkt från Härnevi förskola till Fjärdhundraskolan, där de flesta av fritidsbarnen går. En förskollärare är ansvarig för fritids. Förskolläraren ansvarar för att fritids drivs mot målen i läroplan för fritidshem. När fritidsbarnen kommer med skolbussen på eftermiddagen äter vi mellanmål tillsammans. Efter mellanmål erbjuds barnen olika aktiviteter olika dagar som är kopplade till fritidshemmets läroplan. Det kan vara yoga, skogsutflykt, skapande, experimenterande, konstruerande, spela spel eller någon annan aktivitet som barnen önskar göra. Vår fritidsverksamhet kan föräldrarna följa i vår blogg på Tyra appen där dokumenterar vi verksamheten och kopplar till läroplanen.

Vår förskola

Förskolan är styrd av riktlinjerna från läroplanen Lpfö98. Dessutom är den miljöcertifierad och har Grön Flagg. Personalen erbjuds och går på utbildningar som passar vår verksamhet för att hela tiden kunna tillgodose barnens och verksamhetens behov på bästa sätt. Personalen ansvarar för en bra inomhusmiljö som inrättas efter barnens behov och intressen. Vi har bland annat en ateljé för skaparglädje, ett lekrum med ”läs-hörna” och en stor sal som vi kan använda på olika sätt utefter dagens agenda.Vi har två stora, fina lekgårdar ute och alldeles i närheten ligger skogen som vi ofta besöker. Härnevi Förskola är en ekonomisk förening och styrelsen består av en del av personalen, det innebär att styrelsen har ansvar för ekonomi, personal, städning och en del skötsel av fastigheten. Föräldrar till barn på Härnevi förskola är med på fixardagar som anordnas två gånger per år samt hjälper till med gräsklippning ca en gång per år. I vår förskolegrupp har vi plats för ca 30 barn i åldrarna 1-5 år. Vi använder oss mycket av skapande, rörelse och musik samtidigt som utevistelse, skogen och leken har stort utrymme i verksamheten. Det vi gör dokumenteras genom foton, teckningar och anteckningar. Huset ägs idag av föreningen Härnevi Föreningsgård som i sin tur hyr ut lokalen till oss. Vi har en egen kokerska som lagar maten här på plats, bra mat så barnen orkar med hela dagarna. I dagsläget har vi öppet 6.30-17.00 Vi har förutom förskola, även fritidsverksamhet. Läs gärna mer under ”Fritidsverksamhet”.