Dag: 23 juni, 2020

På härnevi förskola arbetar i dagsläget 7 pedagoger (barnskötare och förskollärare) och en kokerska.